Nyomtatás
ElitGroup 2000 - Szerzői jog védelme
Az Elit Group 2000 Kft weboldalait az alábbi feltételekkel hozza nyilvánosságra

Az Elit Group 2000 Kft weboldalain megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Azok tartalma rendszeresen frissítésre kerül, ennek ellenére sem áll módunkban az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai esetén felelősséget vállalni. Fentebb leírt félreértések, tévedések elkerülése érdekében kérjük, hogy weboldalainkon olvasott információk megerősítése, pontosítása végett még a döntéshozatal előtt lépjen kapcsolatba irodánkkal. 

Az Elit Group 2000 Kft weboldalairól linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat társaságunk nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességükért felelősséget nem vállal. 

Az Elit Group 2000 Kft nem vállal felelősséget azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalakkal kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, illetéktelen hozzáférésekből, az üzenetek tartalmának esetleges módosulásából vagy más hasonló okból ered.

A szerzői jogok védelméről

Az Elit Group 2000 Kft weboldalainak tartalma az Elit Group 2000 Kft szerzői jogi védelme alatt állnak. Ennek megfelelően az Elit Group 2000 Kft. előzetes, írásos hozzájárulása szükséges a honlapok tartamának bármely módon történő felhasználásához. 

Azzal, hogy belép a www.elitgroup2000.hu vagy www.eiltgroup2000.eu webrendszer valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket még akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszer egyik szolgálttatásának sem:

1. A www.elitgroup2000.hu és www.elitgroup2000.eu oldalon található tartalom az Elit Group 2000 Kft szellemi tulajdona

2. Az Elit Group 2000 Kft fenntart minden, a lap website bármely részének bármilyen módszerrel technikávaltörténő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

3. Az Elit Group 2000 Kft előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio-, vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban való tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

4. Az Elit Group 2000 Kft oldalai teljes egészében a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével a nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. 

5. A jogosulatlan felhasználás minden esetben büntető- és polgár jogi következményeket von maga után. Az Elit Group 2000 Kft követelheti a jogsértés abbahagyását és a kárának megtérítését.  

A tájékoztatásról

Tájékoztatjuk, hogy ezen a weboldalon elérhető tartalmak nem minősülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak. A weboldal kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a Tisztelt Érdeklődő az interneten információt szerezhessen az Elit Group 2000 Kft létezéséről és működésének néhány alapvető eleméről, amelyek ismeretében problémája megoldásához kellő tájékozottsággal bírva választhatja meg együttműködő partnerét. 

A www.elitgroup2000.hu és www.eligroup2000.eu weblap tartalmának szerzői joga az Elit Group 2000 Kft.-t illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. Ebben az esetben annak megfelelően kell eljárni. 

Linkek elhelyezése 

Az Elit Group 2000 Kft marketing osztálya örül, ha egyéb oldalakon rámutató linket helyeznek el. Ilyen esetben nem kell engedély, elég, ha a marketing osztályt értesítik.  (A méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emelünk, és annak megszüntetését kezdeményezzük!) 

Tartalom felhasználása 

www.elitgroup2000.hu és www.elitgroup2000.eu weblap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.

Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak. Idézés esetén - forrás megjelöléssel - kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára. Cikkek másodközléséhez  vagyis a szó szerinti közléshez engedély kell!

Képek felhasználása 

Az Elit Group 2000 Kft honlapjain található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A honlapon elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni. 

Változtatás joga

A weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a Elit Group 2000 Kft fenntartja. Az Elit Group 2000 Kft nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen, továbbá azt, hogy itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képezik a társaság akár teljes, akár részbeni üzletének, szolgáltatásának illetve tevékenységének. 

Az itt található adatok és információ nem minősíthető úgy, mint a társaság tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, az ügyfeleknek minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról az általuk igényelt szolgáltatások saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. 

Az Elit Group 2000 Kft szintén fenntartja a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, az Elit Group 2000 Kft-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért. 

Egyéb 

Tilos az Elit Group 2000 Kft honlap tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni.

Tilos az Elit Group 2000 Kft. honlap tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni.

A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

Amennyiben további kérdései lennének, vagy közlési engedélyt szeretne kérni, itt megteheti


Tartalom felhasználása 
A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel. A honlap részeinek más oldalra való részbeni vagy teljes átmásolásához NEM járulunk hozzá! További információ a Szerzői jogvédelem menüpontban található.

                                              

                                            Elit Group 2000 Kft - International Business Service 
                                                 Budapest - Wien - München - London - Zürich 

                                 Copyright 2000-2018 - Elit Group 2000 Kft | Minden jog fenntartva 

 


H-1088 Budapest, Rákóczi út 25.| Tel: + 36 1 266 2002 | Fax: + 36 1 266 3003 | Mobil: +36 20 444 8800 | E-mail: info@elitgroup2000.hu