Nyomtatás
ElitGroup 2000 - GY.I.K. - a cégalapításról

Gyakran Ismételt Kérdések - a magyarországi cégalapítás esetén 


                                                  

Milyen társasági formát válasszak?

Az összes társas vállalkozási forma megalapításához vagy módosításához ügyvédi közreműködésre van szükség. Az ügyvéd egy sor feladatot levesz a vállalkozó válláról. Az ügyvéd készíti el a cégokiratokat, benyújtja őket a cégbíróságra, valamint elintézi az eljárási ügyeket. Optimális esetben tehát a cégalapítónak nincs egyéb dolga, mint hogy kitalálja a társaság nevét.

A betéti társaság és a közkereseti társaság sokban hasonlít egymáshoz. Mindkettőhöz legalább két tag kell, a tagoknak úgynevezett vagyoni hozzájárulást kell befizetniük - ez lesz a cég vagyona. A két társasági forma között az a különbség, hogy a betéti társaság beltagja a tulajdonképpeni vállalkozó - ő dönt, de övé a felelősség is (saját vagyonával is), a kültagnak nincs különösebb beleszólása az ügyek menetébe, viszont csak vagyoni betétje mértékéig felel a cégvagyonból már ki nem fizethető követelésekért. A közkereseti társaságnál ezzel szemben a tagok felelőssége, és döntési jogosultsága azonos. (Nem ritka épp ezért, hogy a kényszervállalkozók betéti társaságot alapítanak, és jellemzően hozzátartozójukat jelölik meg kültagként - vagyis ők dolgoznak, egy kültagra meg egyébként is szükség van.) Mindkét társaságtípus bejegyzéséhez 15.000.-Ft forint illetéket kell fizetni. Közzétételi költségtérítés egyszerűsített cégbejegyzési eljárás esetén 3000-Ft. Az aláírási címpéldány ára, amennyiben közjegyző készíti egy-két ezer forint, ha azonban irodánka bízza meg az aláírásminta elkészítésével akkor díjmentes. A teljes ügyintézés legfeljebb 2-4 napot vesz igénybe. 

 
A korlátolt felelősségű társaság alapítása esetén a tagok - hasonlóan a közkereseti társasághoz - együttesen felelősek, de saját vagyonuk terhére nem. Kft alapításakor a tagoknak legalább hárommillió forint törzstőkét kell a társaság rendelkezésére bocsátania, amely a tagok vagyoni hozzájárulásából tevődik össze. A kft bejegyzési illetéke 15.000.- Ft forint, közzétételi költségtérítés egyszerűsített elektronikus cégbejegyzési eljárás esetén 3000.-Ft. Irodánk rendelkezik az elektornikus bejegyzési eljárás össze technikai feltételével. Emellett néhány ezer forint a közjegyző előtt elkészített aláírási címpéldány, de irodánknál az aláírásminta elkészítése díjnemtes.

Fontos tudni, hogy egy cég megszüntetése legtöbbször többe kerül, mint az alapítása. Vagyis akkor érdemes vállalkozni, ha biztosnak tűnik a tervezett bevétel. Mivel a társas vállalkozások könyvvezetését csak regisztrált mérlegképes könyvelő végezheti, annak díját is automatikusan bele kell kalkulálni a társaság költségvetésbe.

 

Milyen adatokra, iratokra van szükségem az alapításhoz?

Betéti Társaság és Korlátolt Felelősségű Társaság alapítása vagy módosítása esetén szükséges az összes alapító tag és ügyvezető személyi igazolványa, lakcímkártyája, külföldi alapítók esetében útlevél. Szükséges továbbá megjelölni új cég alapításakor - az Elit Group 2000 Kft cégalapítási nyomtatványát vagy az on-line cégalapítási megrendelőt- a társaság hosszú és rövid nevét és a társaság székhelyét. Amennyiben székhely nem áll rendelkezésre, úgy irodánkkal való szerződéskötést követően az Elit Group 2000 Kft központi irodájába is bejelentheti cégét, feltételek itt. Meg kell adni továbbá a telephelyeket, a törzstőke nagyságát, a tagok vagyoni betétjét külön-külön, az ügyvezető személyét (adatival együtt) és a társaság tevékenyégi köreit.
 
Hol találom meg a társaságokra vonatkozó törvényeket?
A Gazdasági Törvény és Cégtörvény aktuális aktuális jogaszbályait letöltheti honlapunkról!

Hol legyen a társaság székhelye?
Az alapítandó társaság székhelye - Magyarország földrajzi területén - gyakorlatilag lehet bárhol, ahol a társaság a tevékenységét végzi. Két dolog azonban nagyon fontos, az egyik, hogy arra a címre ahová a társaságot bejegyeztetik, igazolni kell a cégbíróság felé a székhelyhasználatra való jogosultságot, a másik, hogy ki kell függeszteni a társaság cégtábláját az adott címen. Az igazolást egy tulajdoni lappal és esetlegesen bérleti szerződéssel, valamint székhely-hozzájárulási nyilatkozatokkal kell/lehet megtenni. Ha a tényleges ügyvezetés helye eltér a székhelycímtől, akkor azt is jelenteni kell. 
Amennyiben Önnek szüksége van egy belvárosi reprezentatív iroda címre vagy egy teljes irodai hátteret kíván igénybe venni, (telefonvonal, fax, email, internet, titkárság) akár alkalmanként, vagy rendszeresen, valamint Önnek szükséges, hogy városi telefonvonalon személyesen fogadják titkárnőink céges hívásait, postai küldeményét átvegyék az Elit Group 2000 Kft Virtuális Iroda szolgáltatását ajánljuk figyelmébe. Ehhez a szolgáltatáshoz nem kell irodát fenntartania, nem kell beruháznia, mert egy teljes iroda beruházási és fenntartási költségeinek töredékért veheti igénybe szolgáltatásunkat.

A szolgáltatásról itt olvashat bővebben!
     

Mekkora összeggel kezdjem a vállalkozásomat?

Ez főként attól függ, hogy milyen beruházásokat tervez a jövőben. Kft esetében a törvény szabályozza a minimális alapítói vagyont, amely jelenleg 3000000.-Ft. Betéti társaság esetében a minimális alapító vagyon összegszerűsége nincs meghatározva.

 

Hogyan kell a társaság rendelkezésére bocsátani a törzstőkét?

A betéti társaság és korlátolt felelősségű társaság törzstőkéjének rendelkezésre bocsátása két módon történhet. Az egyik, hogy az alapító tagok elhelyezik a társaság törzstőkéjét a társaság házipénztárában és erről nyilatozatot tesznek, a másik, hogy az újonnan megnyitott bankszámlára fizetik be. Korlátolt felelősségű társaság és betéti társaság esetében sem nem szükséges a Cégbíróság felé az alapítói vagyon rendelkezésre bocsátásának megtörténtét igazolni pénzintézeti igazolással, elegendő csak a nyilatkozattétel arra vonatkozóan, hogy törzstőke a társaság rendelkezésére lett bocsátva. 
   

 

 

Mi a társaság ügyvezetőjének feladata, kötelezettsége, felelőssége?

A társaság ügyvezetőjének feladatairól és kötelezettségeiről honlapunkon olvashat az Társasági, jogi információk menüpontban.


Kinek van aláírási / cégjegyzési jogosultsága?

Aláírási vagyis cégjegyzési jogosultsága a ügyvezető(k)nek van a társasági szerződés rendelkezéseinek megfelelően. Korlátozott aláírási jogosultsága lehet bizonyos esetben a tagoknak is, azonban ekkor rendelkezni kell az alapító okiratban, hogy milyen feladatokra terjed ki a felhatalmazás.

Mi a tagok feladata, kötelezettsége, felelőssége?

A tagok feladatát, kötelezettségét a társasági szerződés szabályozza. Főszabályként a tagok nem vesznek részt tevőlegesen a társaság működésében, azonban ez megváltoztatható, melyről az alapító okiratban kell rendelkezni. Munkavállalói jogviszonyba minden tag kerülhet a társasággal, ennek feltételeit a hatályos munkatörvénykönyv, illetve a munkavállaló munkaszerződése szabályozza.

Vannak-e kizáró esetek, amikor nem alapíthatok céget?

Igen vannak. Betéti társaság esetében a társaság beltagja(i) nem lehetnek egyidejűleg olyan társaságban tagok, ahol magánvagyunukkal kötelesek helytállni a társaság kötelezettségeiért, illetve nem lehetnek egyidejűleg egyéni vállalkozók. Korlátolt felelősségű társaság esetében ilyen jellegű korlátozás nincs. Kizáró esetek még, ha jogerős bírósági ítélet a vezető tisztségviselőt eltiltotta az ügyvezetői tevékenységtől vagy összeférhetetlenség áll fönn. 

Mennyi idő az alapító okiratok elkészítése?

Az alapító okiratok és a kapcsolódó dokumentumok elkészítése általában a megrendeléstől számított 1-2 munkanapon belül elkészül, melyet alá kell írni az alapító tagoknak és az ügyvezető(k)nek. Ezt követően indul a cégbírósági bejegyzési eljárás. A cégbejegyzési eljárás általánosan 1 munkanap.

Mennyi idő alatt jegyzi be a Cégbíróság a társaságot?

A bejegyzési határidőt a törvény szabályozza, egyszerűsített, - ún. szerződésmintával készülő - elektronikus cégbírósági eljárás esetén a bejegyzés 1 órán belül történik, míg szerkesztett társasági szerződéssel alakuló társaságok esetén a bejegyzési idő - társasági formától függően 8 - 30 nap.

Mikortól működik a társaság?

A társaság az alapító okiratok aláírásának napján megalakul, tehát ettől az időponttól vannak jogai, és vállalhat kötelezettségeket, de csak a bíróság bejegyzésével jön létre. A cégbírósági eljárás megindításakor kap a cég KSH-számot, cégjegyzékszámot. A társaság a cégbírósági bejegyzésig ún. előtársaságként működik, mely időszak alatt a tagok saját vagyonukkal felelnek a társaság összes tevékenységért. A társaság cégbírósági bejegyzését követően a gazdasági törvények iránymutatásai alapján végleges formában tevékenykedhet.

Mikor állíthatok ki számlát leghamarabb?

Számlát a társaság akkor állíthat ki, ha megkapta az Adóhatóságtól az adószámát. Ezt a cégbírósági eljárás megindítását követő 1 munkanap múlva - mely egy alkalommal 8 napra meghosszabbítható - adja ki az Adóhatóság.
 

Nekem milyen teendőim vannak a bejegyzéssel kapcsolatban?

Az alapító adatok rendelkezésre bocsátásán és az alapító okiratok aláírásán kívül semmi teendő nincs, az Elit Group 2000 Kft. minden további teendőt elvégez ön helyett.

 

Ajánlatkérés


Tel: + 36 1 266 2002, + 36 1 266 2004
Mobile: + 36 20 444 8800
E-mail: info@elitgroup2000.hu

 

Tartalom felhasználása
A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel. A honlap részeinek más oldalra való részbeni vagy teljes átmásolásához NEM járulunk hozzá! További információ a Szerzői jogvédelem menüpontban található!

                                              

                                            Elit Group 2000 Kft - International Business Service
                                                 Budapest - München - London - Wien - Zürich 

                                Copyright 2000-2018 - Elit Group 2000 Kft | Minden jog fenntartva 

     

 

H-1088 Budapest, Rákóczi út 25.| Tel: + 36 1 266 2002 | Fax: + 36 1 266 3003 | Mobil: +36 20 444 8800 | E-mail: info@elitgroup2000.hu