Nyomtatás
ElitGroup 2000 - Átalakulás, Szétválás, Egyesülés
Átalakulás, társasági forma váltása

 • Szeretné megváltoztatni jelenlegi társaságnak társasági formáját?
 • Cégei egyesülnének, vagy szétválnának?
 • Külön szeretne válni üzlettársától?

Irodánk hatékony közreműködésével gyorsan, és szakszerűen levezeti Önnek az átalakulási eljárást. 
Az átalakulás, vagy egyesülés során független könyvizsgáló közreműködése is szükséges, továbbá az átalakulási vagyonmérleg-tervezetet is tartalmazó átalakulási terv elkészítésére is szükség van. Irodánk független könyvizsgálót ajánl Önnek, akivel az együttműködés flexibilis és hatékony.

Az átalakulással kapcsolatosan a legfontosabb tudnivalók:

Kft, Bt, Zrt más társasági formába tartozó gazdasági társasággá vagy egyesületté és szövetkezetté alakulhat át. Vannak a társaság átalakulásának kötelező esetei is, amit tövény szabályoz, ezt itt most nem tárgyaljuk. Fontos tudni, hogy az átalakuló jogi személy az átalakulás során megszűnik, de jogai és kötelezettségei átszállnak az átalakulással létrejött új jogi személyre. Nem alakulhat át olyan jogi személy, amely:
 • ellen csődeljárás indult
 • jogutód nélküli megszüntetése iránti eljárás van folymatban
 • a jogi személlyel szemben büntetőeljárás van folymatban
 • a tagok vagy alapítók a társaság vagyoni hozzájárulását nem bocsátották rendelkezésre.
Az átakalulás során egy gazdasági társaság több gazdasági társasággá válhat szét, illetve több gazdasági társaság egy gazdasági társasággá egyesülhet.

Az egyesülés történhet összeolvadással, amikor az összeolvadó gazdasági társaságok megszűnnek, és helyettük egy új gazdasági társaság jön létre, és belvadással. Beolvadás esetén a beolvadó gazdasági társaság megszűnik, és a másik gazdasági társaság lesz a jogutódja.

A szétválás törénhet különválással, és kiválással. Különválás esetén a gazdasági társaság megszűnik, és a vagyon a különválással létrejövő többi jogi személyre száll át. Kiválás esetén a jogi személy fennmarad, és vagyonának egy része a kivállással létrejövő új jogi személyre száll át mint jogutódra.

Fontos tudni, hogy a szétváló jogi személy jogutódai a szétválás előtt keletkezett kötelezettségekért, a szétválási terv szerint kötelesek helytállni, ha azonban az egyes jogutódok nem teljesítik a szétválási tervben vállt kötelezettségüket, akkor azért a többi jogutód egyetemlegesen köteles helytállni.

Az eljárás menete

Az átalakulás mente hosszabb időt vesz igénybe, mint a cégbejegyzés vagy a változásbejegyzés. Ennek több oka is van:
 • átalakulásnál nem használható szerződésminta, ezáltal az ügyintézési idő 30 nap
 • 2 alkalommal, egyenként 30 napos határidővel közzé kell tenni az átalakulási tervet
A társaság átalakulásának elhatározásakor átalakulási vagyonmérleg tervezetet, és átalalkulási tervet kell készíteni, amit független könyvvizsgáló hitelesít, ebben irodánk segít Önnek. Ezt követően a Cégközlönyben az átalalkulást közzé kell tenni 2 alkalommal, ami mellett fel kell hívni a társaság esetleges hitelezőit, hogy amennyiben indokoltnak tartják biztosítékot követlhetnek a jogelőd társaságtól. Az átalalkulás csak akkor jöhet létre, ha biztosíték adásával kapcsolatos igénybejelentés nem érkezett, vagy ha érkezett, a társaság adott biztosítékot, amit a hitelező elfogadott.

Ha a közzétélel megtörtént, csak azután lehet az időközben elkészített cégiratokat a cégbíróság részére benyújtani. Az ügyintézési idő 30 nap, amin belül a cégbíróság döntést hoz. 

Felelősség kérdései

A jogutód társaság minden esetben felelős azért a kötelezettségért, amit a jogelőd az átalakulást megelőző 5 évben vállalt. Ugyanakkor a jogutód cégformájától függően ez a felelősség lehet korlátolt (Kft, Zrt) vagy korlátlan (Bt, KKt).

Ha az átalakuláskor több jogutód jön létre, akkor az átalalkulási terv szerint kötelesek helytállni a jogutódok. Ha az adott kötelettséget az átalalkulási tervben nevesített jogutód nem teljesíti, azért valamennyi jogutód egyetemlegesen köteles helytállni.

Költségek, díjak

Az átalakulás kötségei névlegesen magasabbak, mint a cégbejegyzés vagy változásbejegyzési eljárás. 

 • Munkadíj: 70.000 Ft (ügyvédi és ügyviteli díjak)
 • Illeték: 50.000 Ft
 • Közzétételi díj: 3.000.-Ft
 • Átalakulási hirdetmény 2x-i közzététele : 2 x 15.000.-Ft.
 • Aláíráshitelesítés: ingyenes 
  ---------------------------------------
 • Összesen: 153.000.-Ft (általános forgalmi adó mentes)

Ajánlatkérés

 

Tel: + 36 1 266 2002, + 36 1 266 2004
Fax: + 36 1 266 3003
Mobile: + 36 20 444 8800
E-mail: info@elitgroup2000.hu

 

Tartalom felhasználása 
A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel. A honlap részeinek más oldalra való részbeni vagy teljes átmásolásához NEM járulunk hozzá! További információ a Szerzői jogvédelem menüpontban található!

                                              

                                            Elit Group 2000 Kft - International Business Service 
                                                 Budapest - München - London - Wien - Zürich 

                                 Copyright 2000-2018 - Elit Group 2000 Kft | Minden jog fenntartva 
H-1088 Budapest, Rákóczi út 25.| Tel: + 36 1 266 2002 | Fax: + 36 1 266 3003 | Mobil: +36 20 444 8800 | E-mail: info@elitgroup2000.hu