Német cégalapítás english Német cégalapítás slovensko Német cégalapítás deutsch

Német cégalapítás:

Garancia, Szakértelem,

Diszkréció

Általános információ ausztriai cégalapításokkal kapcsolatban

 

Cégalapítás Ausztriában

Az EGT-szerződés hatálybalépésével Ausztriában is a letelepedési szabadság EU-szabálya érvényesül, amely biztosítja az iparűzőnek, hogy másik EGT/EU-tagállamban szabadon alapítson és működtessen vállalkozást.

Az EGT-EU-tagállamok polgárai, akik Ausztriában ipari tevékenység gyakorlása céljából telepszenek le, állampolgárság tekintetében az osztrák polgárokkal azonos jogállásúak, így magyar állampolgárok szabadon alapíthatnak céget, azonban az iparűzéshez az osztrák iparűzési törvény szerinti jogosultságot nekik is meg kell szerezniük. A cégformák hasonlóak a magyar társasági formákhoz - külföldiek számára az osztrák jogrend lehetővé teszi az ún. tőketársaságok (pl. AG,GmbH), és a jogi személyiséggel nem rendelkező ún. személyi társaságok (pl. OHG, OEG, KG) létesítését is.

A részvénytársaság (Aktiengesellschaft) tagjai részvényekre szétosztott alaptőkében részesednek anélkül, hogy a társaság kötelezettségeiért személyesen felelnének, minimális alaptőkéje 70000 €. Az alapításnál a részvényeseknek a névérték minimum 50 %-át, azaz 17500 €-t kell befizetniük, az apportot teljes mértékben biztosítani kell. Nem lehet részvényeket kibocsátani, míg a társaság nincs bejegyezve. Az AG jogi létrejötte a Firmenbuch-ba történő cégbejegyzéssel valósul meg. A bejegyzés előtt vállalt kötelezettségekért a társaság nevében tevékenykedő személy(ek) személyes magánvagyoni felelősséggel tartoznak.

A tevékenység megkezdése előtt meg kell szerezni az iparűzési jogosítványt (Gewerbeberechtigung), amellyel egyidejűleg meg kell adni a tevékenységre megfelelő alkalmassággal rendelkező személy nevét is. Az AG képviseleti szerve az igazgatóság, a felügyelő bizottság, a részvényesek közgyűlése és a hites könyvvizsgáló.

Ugyancsak jogi személyiséggel rendelkezik az osztrák Ges.m.b.H társasági forma, amely nagyon hasonló a német GmbH-hoz és magyar Kft formához. A tagok üzletrészekkel vesznek részt a társaságban. A társasági szerződést közjegyző hitelesíti.
 

 


A minimális alapító tőke 35000 €, (társasági tagonként minimum 70 €), a törzstőke legalább felét készpénzben kell befizetni, illetve ha a társaság alaptőkéje nem éri el a 70000 €-t a minimális 17 500 Euro-t kell befizetni. 2013-tól alapításkor - az alapítók szándékának megfelelően - lehetőség van a 35000 € alapító tőkéből 5000 € befizetése mellett is megalapítani a társaságot azzal, hogy a fennmaradó 30000 € törzstőkét a társaság alapításától számított 10 éven belül bocsátják a társaság rendelkezésre a tagok. A céget be kell jegyeztetni a cégbíróságon, és a cégregiszterben regisztáltatni kell.

A kereskedelmi és iparűzési jog (Gewerberechtigung) a társaságot illeti meg, ezért a cégbejegyzést követően történhet meg a tevékenység bejelentése (Gewerbeanmeldung), vagy ha szükséges engedélyeztetése (Gewerbeberechtigung). Lényeges, hogy a vállalkozás tárgyaként szerepeljen a végezni kívánt tevékenység. Iparűzésre jogosult ügyvezető alkalmazása előírás. Ha a tevékenység szabad vagy nem engedélyköteles kötött iparhoz vagy kisiparhoz tartozik, akkor ezt be kell jelenteni a tevékenység helye szerint illetékes járási főnökségen (Bécsben a Kerületi Elöljárósági Hivatalnál). Az engedélyköteles kötött ipar esetében a tartományi főnök illetékes (Bécsben: 63. sz. Elöljárósági Osztály).

Kamarai tagság minden jogi személy részére kötelező Ausztriában.

Az osztrák jogrend külföldiek számára lehetővé teszi jogi személyiséggel nem rendelkező cégforma létesítését is - ilyen pl. a közkereseti társaság (Offene Handelsgesellschaft, OHG) és a kisüzemi közkereseti társaság (Offene Erwerbgesellschaft, OEG).

Mindkettő két vagy több természetes vagy jogi személy közössége, akik együttesen és külön-külön is korlátlanul felelnek a társaság kötelezettségeiért. Ezt a társasági formát általában akkor hozzák létre, ha a vállalkozás előre felmérhető, stabil és a tagok a több éves együttműködés eredményeként kölcsönös bizalomra építve úgy gondolják, hogy személyes oldalról nincs tartanivaló az üzletmenetet illetően. A kisüzemi közkereseti társaság a közkereseti társaságtól különösen a vállalkozás méretében különbözik. Az OEG esetében a vállalkozás mérete nem haladhatja meg a kisipar méreteit, amelynek irányértékeként 363 e € alatti éves forgalom tekinthető.

A társasági szerződés megkötése után a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot a társasági tagoknak be kell jegyezteniük a cégjegyzékbe, működését ezt követően kezdheti meg.

Amennyiben a társaság ipari tevékenységet kíván folytatni, akkor a társaságnak iparengedélyt kell kérnie, amely a társaság nevére szól. Ahhoz, hogy a társaság megkapja az iparengedélyt, az iparűzési törvény előírásainak megfelelő ügyvezetőt kell kinevezni.

Ugyancsak létezik a magyarországihoz hasonló jogi személyiség nélküli betéti társaság (Kommanditerwerbgesellschaft és KG.) forma. A betéti társaság legalább egy korlátlan felelősséget viselő beltagból és legalább egy kültagból áll, akinek a felelőssége a befizetett tőkéje arányában érvényesül. A társaságot a cégbíróságon be kell jegyeztetni. A céget a beltag vezeti. A beltag lehet Ges.m.b.H. is, amely a felelősséget korlátozza.

Szeretnénk felhívni az Ausztriában céget alapító magyar vállalkozók figyelmét arra, hogy a cég alapítása nem jelent egyúttal automatikus munkavállalási lehetőséget a magyar alkalmazottak számára. A cégalapításhoz mindenképpen célszerű osztrák munkajogban és cégjogban járatos ügyvéd, valamint adótanácsadó közreműködését igénybe venni.

 

 

Ajánlatkérés


Tel: + 36 1 266 2002, + 36 1 266 2004
Mobile: + 36 20 444 8800
E-mail: info@elitgroup2000.hu

 

Tartalom felhasználása
A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel. A honlap részeinek más oldalra való részbeni vagy teljes átmásolásához NEM járulunk hozzá! További információ a Szerzői jogvédelem menüpontban található!

                                              

                                            Elit Group 2000 Kft - International Business Service
                                                Budapest - München - London - Wien - Zürich 

                                Copyright 2000-2018 - Elit Group 2000 Kft | Minden jog fenntartva 

     

Ossza meg ezt az oldalt ismerőseivel
Az Ön neve
* Az Ön e-mail címe
Célpont neve
* Célpont e-mail címe