Német cégalapítás english Német cégalapítás slovensko Német cégalapítás deutsch

Német cégalapítás:

Garancia, Szakértelem,

Diszkréció

Termelő tárgyi eszközeinek beruházásokkal történő permanens korszerűsítése a műszaki fejlődés mai fokán nem egyszerűen választható lehetőség, hanem létérdekből fakadó szükségszerűség. A folyamatos korszerűsítés követelményeit mellőző cégek hosszabb távon profittói esnek el és piaci pozíciójuk gyengülhet és átfogóan - nemcsak a tárgyi eszközöknél- fennáll az "elöregedés" veszélye.

 1. A beruházás a jövő német cégalapítás termelési kapacitása, ezért a vállalatnak már a döntés pillanatában magasfokú piacismerettel kell rendelkezni a hosszú távú előrelátás kockázatának csökkentése érdekében. Minél megbízhatóbban fel kell mérni a szükségletek várható tendenciáit, a változásokat, a konkurens vállalat jövőbeli céljait
  ahhoz, hogy ama létrehozott kapacitás a kereslet várható összetételének megfelelően tudjon termelni. Minden beruházás kockázatot hordoz a jövő ismeretlensége miatt és ez megalapozott döntéssel mérsékelhető. Minden beruházás előtt válaszolni kell arra a kérdésre, hogy a meglevő kapacitások fokozottabb kihasználásával is elérhető lenne a cél vagy feltétlenül szükséges a beruházás. Nagyobb
  kapacitástartalék esetén kedvezőtlen megoldás a beruházás erőltetése.
 2. Nagymértékű és folyamatos beruházás csak akkor tartható, ha biztosítható a be-
  fektetett tőke gyors megtérülése. Ezért a német cégalapítás a beruházási irányok kiválasztásában, az adott célra legmegfelelőbb beruházási alternatívák mérlegelésében a
  megtérülésnek döntő fontosságot tulajdonítanak. A megtérülés forrása az amortizáció és a beruházással realizált profit. Így az alkalmazott amortizációs módszer
  és a társasági adó egyaránt befolyásolja a megtérülést. Az állami szabályozás te-
  hát segítheti, illetve akadályozhatja is a tőke gyors körforgását, a műszaki fejlesztést és egyben a vállalat jövőbeni profittermelő képességét is.
 3. Ha a beruházási tevékenység folyamatos és a tőke gyorsan megtérül, akkor a
  vállalat viszonylag fiatal eszközállománnyal rendelkezik. Ez önmagában is
  visszahat a jövedelmezőségre és a tőkemegtérülésre. A fiatal német cégalapítás eszközállomány
  korszerűbb, termelékenyebb, hatékonyabb és így nagyobb profitot is hoz. A folyamatos beruházás, a fiatal, a hatékony tárgyi eszközállomány, a gyors megtérülés együttesen a cég aktivitását, kezdeményező készségét jelzi. A társaság beruházási tevékenysége nyilván a feltételekhez való passzív alkalmazkodással kevésbé sikeres azaz, ha csak akkor bővít, amikor megjelenik a túlkereslet, ha csak
  akkor cserél vagy pótol tárgyi eszközöket, amikor azok korszerűtlenné váltak, ha
  csak akkor épít ki új gyártó kapacitásokat, amikor a régi termék már leszálló ágban van, akkor a beruházásai szakaszos ak, eszközei relatíve öregebbek és jövedelmezősége alacsonyabb lesz, annak ellenére, hogy esetleg ugyanazt a technológiát, terméket honosítja meg, mint az aktív, kezdeményező üzleti német cégalapítás.
 4. A német cégalapítás vállalati aktivitás a beruházási lehetőségekre való gyors reagálást is jelenti
  (pl. kisvállalatnál a piaci résekbe való betörés lehet a cél). A gyors reagálás a piaci versenyben előnyt jelent és ez könnyen átváltható jövedelmezőségi előnyre.
  A gyors reagáláshoz szükséges tárgyi eszköz nemcsak a saját tőkeberuházással, hanem lízinggel is beszerezhető.

A pénzügyi befektetések
Ha az adott üzleti német cégalapítás képes folyamatosan magas megtérülést biztosító beruházást végrehajtani, akkor ez fokozza azt a lehetőséget, hogy a reménybeli forrásokat a pénzügyi befektetők rendelkezésre is bocsátják az adott német cégalapítás által kibocsátott értékpapírok megvásárlásával.

Részvényvásárlás
A részvény a részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőkéjük emelésekor kibocsátott értékpapír, amely az alaptőke meghatározott - a névértéknek megfelelő - hányadát testesíti meg. A részvény a tulajdonjog bizonyítéka, a résztulajdon bizonyítására szolgál. A részben már részleteztük a különböző részvénytípusokat, de még megemlítjük a széfben levő részvényeket, amelyek a kibocsátott és a német cégalapítás által visszavásárolt részvények, és már nincsenek kint a részvényeseknél. Nem szavazóképes részvények. E részvények után nem jár osztalék. Újra eladhatók tekintet nélkül a
névértékre, valamint az elővételi jog figyelmen kívül hagyásával. Nem vásárolhatók
akkor, ha a cég fizetésképtelen.

Bármilyen névértékről beszélhetünk, de a névértéken feltüntetett összegnek mindenképpen oszthatónak kell lenni tízzel, tehát törtszámok feltüntetésével nem lehet kibocsátani részvényt.
A német cégalapítás részvényvásárlás előnye, hogy a részvényesek irányítási joggal rendelkeznek és
osztalék-elvárásaik vannak. Ezen kívül a kibocsátás költségén felül nincs fix költsége (kamata), nincsen lejárata, nem kell visszafizetni, növeli a társaság alaptőkéjét és ezzel hitelképességét is.

Kötvényvásárlás
A kötvény igazolás a német cégalapítás hitelezéséről. A kötvény birtokosa nem tulajdonosa, csak hitelezője a vállalkozásnak.

Ossza meg ezt az oldalt ismerőseivel
Az Ön neve
* Az Ön e-mail címe
Célpont neve
* Célpont e-mail címe