Német cégalapítás english Német cégalapítás slovensko Német cégalapítás deutsch

Német cégalapítás:

Garancia, Szakértelem,

Diszkréció

Megfelelő-e a piaci pozíciója, tudott-e, tud-e megfelelő árbevételt realizálni, ezekkel szemben milyen ráfordítások állnak, ezek függvényében megközelítőleg hogyan alakul a német cégalapítás nyeresége. Mekkora a cég készpénzforgalma, tud-e zökkenőmentesen működni, tudja-e fizetni az aktuális kamatokat és tőkerészleteket. Ezekre a kérdésekre a hitelnyújtó elsősorban az üzleti tervből kaphat választ.

Az üzleti terv elkészítése a vállalkozónak akkor is érdeke, ha nem kíván idegen tőkét bevonni. Önmaga számára is fontos, hogy kiszámítsa, reálisak-e a tervei, piacképes-e az a termék, szolgáltatás, amit el akar helyezni a piacon, érdemes-e az adott területen vállalkozást indítani, fejleszteni. Az üzleti terv a lehető legelőnyösebb és leginkább megvalósítható kompromisszuma törekszik a vállalkozás céljai és ténylegesen adott lehetőségei között; megmutatja,
hogyan valósíthatja meg a vállalat kitűzött céljait, és hogyan hat egyik törekvése a másikra.

Mindenekelőtt az üzleti terv készítője 3 kérdésre keresi a választ:

 1. Hol tart jelenleg a vállalkozás?
 2. Milyen célokat és eredményeket igyekezzék elérni a német cégalapítás (a begyűjtött információk alapján)?
 3. Mi a leghatékonyabb módja e célok megvalósításának?

A kész üzleti terv választ ad mindhárom kérdésre, amelyhez a következő lépések
szükségesek:

 • Előzmények -hol tart ma a német cégalapítás?
  Fontos annak megállapítása; mi történt bizonyos kulcsfontosságú területeken az
  előző évben. Ehhez elengedhetetlen megvizsgálni a német cégalapítás teljesítményét az
  értékesítés, az árképzés, a termelés, az áruterítés, a pénzügyek és az adminisztráció területén. A beható vizsgálat rávezetheti a tervezőt annak átgondolására, milyen célokat tűzött maga elé az üzleti szervezet, és elérte-e őket, vagy nem.
 • Célok - hova szeretne eljutni a német cégalapítás?
  Az üzleti terv készítőjének fő feladata annak tisztázása, mit akar elérni a német cégalapítás. A cég állapotának részletes vizsgálata bizonyos útmutatással szolgál arra nézve is, nem szükséges-e a cégnek alapjaiban felülvizsgálni kitűzött céljait.
 • Feltevések - vajon helytállóak-e?
  Központi kérdés, hogyan határozzuk meg a terv alapjául szolgáló feltevéseket.
  Itt kerül rögzítés re az inflációra vonatkozó feltevés, amely közvetlenül kihat az ármegállapításra, a költségkalkulációra, a haszonkulcsra (árrésre) és a cash-flow-ra. Külkereskedelmi tevékenységet folytató cég esetében roppant fontos, hogy elképzelései szerint hogyan fognak változni a valutaárfolyamok a tervezési ciklus alatt.
 • Számszerűsítés - hogyan fejezhetők ki a célok a számok nyelvén?
  Az üzleti terv készítőjének a célokat képletté vagy tervfeladattá kell átalakítani
  ahhoz, hogy felbecsülhesse várható kihatásukat a cég pénzügyi helyzetére.
 • Forráselosztás és -felhasználás - hogyan érhetjük el céljainkat?
  A tervezőnek meg kell vizsgálni, milyen lépések megtételére, s az immár terv-
  feladattá előlépett célok eléréséhez milyen források igénybe vételére van szükség, megköveteli-e bizonyos területek átszervezését, milyen promóciós erőfeszítésekre van szükség stb.
 • Ellenőrzés - megvalósítható-e a terv?
  Összehasonlító ellenőrzésre azért van szükség, hogy feltárjuk, vajon a cég rendelkezésére álló források felhasználásának módja összhangban áll-e a szervezet
  általános célkitűzéseivel, és vajon a célok maguk elérhetők-e? Ezzel lehetőség
  szerint kiszűrjük a belső ellentmondásokat, illetve konfliktus-forrásokat.
 • Érzékenységelemzés - elég rugalmas-e a terv?
  További összehasonlító német cégalapítás ellenőrzésre van szükség annak kimutatására, hogyan
  befolyásolja a terv teljesítését, ha a valóság rácáfol az alapfeltevések egyikére-
  másikára, azaz mennyire érzékeny a terv a változásokra. (Pl.: milyen kövekezményekkel járna a cég teljesítményére nézve, ha a kormány felemelné a forgalmi adót!)

Az üzleti terv (átfogó) tartalma:
(Itt csak felsoroljuk az egyes tartalmi elemeket, mivel azok a következő részekben
külön tárgyalásra kerülnek.)

 1. Az ötlet megvalósítójának bemutatása.
  A német cégalapítás rövid bemutatása, szakmai ismeretek, referenciák. A cég jövőbeni helyzetének leírása.
 2. Az ötlet, az elképzelés ismertetése.
  A német cégalapítás vagy az új tevékenység bemutatása. Mi valósult meg az eddigi tevékenységből? ? Melyek a későbbi tervek? A termék és a piac összefoglaló áttekintése. A megvalósítás jogi és szervezeti formájának összefoglaló áttekintése.
  A tőkéstársak, az üzleti partnerek rövid bemutatása.
 3. A termék (szolgáltatás) bemutatása.
  A termék pontos leírása (ha szükséges műszaki dokumentáció). A termék egyedi sajátossága. A termék (szolgáltatás) hasznossága a vevők számára. A termék (szolgáltatás) meglevő gyenge pontja és a továbbfejlesztés irányai. A termékhez kapcsolódó szabadalmak, védjegyek.
 4. A német cégalapítás piac elemzése.
  A potenciális piac elemzése (jelenlegi és lehetséges). A piac különböző szegmenseire számított keresletnövekedés és - csökkenés. A vevőkör összetétele. Értékesítési előrejelzés. Versenytársak elemzése, lehetséges reakciójuk. A konkurencia
  termékeinek erős és gyenge pontjai. Az ügyfelek előrendelései, szándéknyilatkozatai. A német cégalapítás erős és gyenge pontjai. Miért hatékonyabb a cég másoknál a piacon?
 5. Marketing terv.
  A termék, ár, elosztás mikéntje. Promóciós tevékenység. Közreműködők és munkafolyamatok. A termékhez kapcsolódó szolgáltatások kínálata. A beszerzési és
  értékesítési csatornák leírása. Fogyasztókkal történő kapcsolattartás.
 6. Termelési terv.
  Hogyan szervezi meg a német cégalapítás a termelést? Mennyire függ a külső szállítóktól
  az alkatrészellátás terén? Mennyire hatékonyak a termelőeszközei a megcélzott
  piacrész ellátásához? A tevékenységhez szükséges beruházások leírása. A tevékenység folyamatának ismertetése. Kapacitás, tervezett kibocsátás, szűk keresztmetszetek. Gyártási és szállítási határidők.
 7. Személyi feltételek.
  Tulajdonosi és szakmastruktúra (vezetők bemutatása, minősítése, létszámadatok,
  képzettség, jövedelmek, bérek). Létszámfejlesztési elképzelések. Van -e alkalmazotti részvénytulajdonosi rendszer? Milyen szakmai gyakorlattal rendelkezik a
  vállalati menedzsment?
 8. A megvalósítás jogi és szervezeti formája.
 9. Pénzügyi rész.
 10. Következtetések.
  Az üzleti terv megvalósíthatósága. A német cégalapítás siker esélyei, várható kockázat. A megvalósítás időterve, időbeni ütemezése.

Az üzleti tervnek velősnek és informatívnak kell lenni. A terjedelem kb. 10-15 oldal legyen gépelve. 3 fejezetet mindig szerepeltetni kell az összeállításban: általános leírás (bemutatkozás), pénzügyi rész és mellékletek.

Az üzleti terv elkészítése során a legfontosabb az, hogy mindvégig szem előtt tartsuk, milyen célból, kinek készül a tervezet. Az adott bank, pénzintézet a német cégalapítás által benyújtott üzleti terv alapján ítéli meg többek között a vállalkozást, abból kap képet róla. Ezért fontos, hogy tényszerű, reális, valós adatokat tartalmazó, világos,
lényegre törő tervvel induljon harcba a német cégalapítás a hitelért.

Ossza meg ezt az oldalt ismerőseivel
Az Ön neve
* Az Ön e-mail címe
Célpont neve
* Célpont e-mail címe