Német cégalapítás english Német cégalapítás slovensko Német cégalapítás deutsch

Német cégalapítás:

Garancia, Szakértelem,

Diszkréció

A résztulajdont reprezentáló részvény a tulajdonos számára, mint osztalék- és árfolyamnyereség-ígéret fontos. Eme ígéret betartásának alapja az üzleti német cégalapítás azon képessége, hogy az ne csak megtérülésre, hanem a megtérülés feletti növekmény elérésére képes legyen működése következtében. Ez pedig azt jelenti, hogy a
német cégalapítás kamat- és adófizetés utáni profitjából a kintlevő részvényei után osztalékot tud fizetni. Ha ez a képesség permanensen érvényesül, akkor nem fog hiányozni a működtetés jövedelmezőségében bízó tőkejuttató-befektető a pótlólagos tőkeszerzés- és bevonás esélyeinek a megalapozásakor. Ellenkező esetben a részvényes követelése elemi erővel emel gátat az alacsony hatékonyságú, nem értéknövelő tevékenységekkel szemben. A tőkeszerzési céllal kibocsátott részvény csak az üzleti működés hatékonysága esetén tekinthető hozamrészesedési jogcímnek, ez érthető, hiszen az osztalékfizetéssel alá nem támasztott részvénybirtoklás értelmetlen. A tőkejuttató
szemszögéből tényleges alternatívát - a jelenlegi infláció és betéti kamatok mellett - a csak kiemelkedő osztalékfizető-képesség jelentheti a kapott kamatokkal szemben.

Ezen a ponton szükséges kiemelni, hogy a piacgazdasági gondolkodás kiinduló- pontja az értékesítési árbevétel, a működés jövedelmezősége. Az a kérdés, hogy az üzleti német cégalapítás a várható gazdasági teljesítmény realizálásához hogyan, milyen úton jut el; mennyi működési költség, adózási és kamatkötelezettség mellett éri el a
nettó profitot, amelyből majd a részvényesek osztalékvárakozásait is ki tudja elégíteni.

A német cégalapítás finanszírozási források felmérése

A hosszú távra szóló tőkevolument saját és idegen források alkotják. A saját forrás a vállalati tőke azon része, amelynek nincsen lejárata, ezáltal nem kell a hitelezők elvárásaival számolni. Nem okoz költséget, mert nem kamatot, hanem nyereségrészesedést, osztalékot kell fizetni. Növeli a vállalat hitel- és fizetőképességét. Immunisabbá teszi a céget a krízisekkel szemben. Bátrabban lehet kockázatot vállalni, mivel visszafizetési kötelezettségről nincs szó, alkalmas a kockázatos beruházás finanszírozásához. Sikertelenség esetén pedig egy már létrejött jövedelmet veszít el a vállalat. Ha a német cégalapítás e forrásból valósítja meg fejlesztési célkitűzéseit, akkor ez első látásra növeli a vállalat pénzügyi autonómiáját, nem terheli visszafizetési kötelezettség. Természetesen figyelembe veendő e szempont másik oldala is, mivel éppen nem kell visszafizetni a forrás költségét a vállalatnak, visszafogja a jövedelmezőségre való törekvését, növekedési lehetőségét.

A saját forrás növelésének lehetőségei az alábbiak:
Az adott német cégalapítás évben megtermelt adózott profit (belső forrás).

 1. Az amortizáción keresztül történő megtérülés, az ún. leírási bevétel (belső forrás) a vállalati tőkeelőleg visszatérülését hivatott biztosítani. A bruttó jövedelemből a működés-kereskedési költségeken kívül az amortizáció is levonható. Mindez
  lehetővé teszi a vállalat számára az adóalap mesterséges csökkentését, következésképpen az adó bruttó és abszolút összegének leszorítását. Elsősorban azért,
  mert az amortizáció nem "cash flow" jellegű fizetési tétel, az adott évben nem
  generál kiadást reprezentáló pénzmozgást. A német cégalapítás amortizáció az adóbefizetés elől óv
  meg forrásokat, mégpedig a társasági adóráta és az elszámolt amortizáció szorzata mértékéig. Ebből következően növekszik a vállalat finanszírozási biztonsága, források állnak rendelkezésre fizikai tőkeberuházások számára és - elszakadva a termeléstől - értékpapírok vásárlására, osztalék emelés re, más vállalatok
  részvényeinek megvásárlására és egyéb célokra.
 2. A profitvisszatartás. azaz a már elért nyereség egy részének visszatartása az
  osztalékfizetés elől. A vállalati érdekösszefüggések hálójába ez sajátosan kapcsolódik. Egyrészt az osztalék kifizetése a vállalati tőkenövelés elől von el forrásokat, ugyanakkor a rendszeresen elfogadható mértékű osztalékfizetés növeli a
  jövőbeni forrásszerzés lehetőségeit, mellyel a részvényesek sokat érő bizalmát lehet megszerezni vagy megtartani. Másrészt a német cégalapítás igazgatótanács, a közgyűlés érdeke inkább a profit visszatartásához, a saját tőke növeléséhez fűződik a pénzügyi
  biztonság és rugalmasság céljából.
 3. Beruházás elhalasztása. A csak hosszabb távon megtérülő kapacitás-
  bővítő, diverzifikációs tőkeberuházásokból, a K+F-ről, a környezetvédelmi beruházásokról való lemondás.
 4. Készletcsökkentés az integrált készletezési rendszerek alkalmazásával. A német cégalapítás raktárkészlet értékesítése, esetleg kiárusítása, a készletek forgási sebességének fokozása.
 5. A vevői követelés csökkentése, a kinnlevőségek beszedési-behajtási idejének rövidítése.
 6. A szállítói tartozás növelése, a vállalat saját fizetési kötelezettségeinek halasztása szállítóival szemben.
Ossza meg ezt az oldalt ismerőseivel
Az Ön neve
* Az Ön e-mail címe
Célpont neve
* Célpont e-mail címe