Német cégalapítás english Német cégalapítás slovensko Német cégalapítás deutsch

Német cégalapítás:

Garancia, Szakértelem,

Diszkréció

KG (Betéti Társaság) alapítása Ausztriában

 

Gazdasági társaságot általában bármely külföldi és belföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság alapíthat. Az OHG (közkereseti társaság) vagy KG (Betéti társaság) esetében azonban - éppen a korlátlan tagi felelősség miatt - vannak bizonyos korlátozások, illetve kizáró rendelkezések.

 

Ezek a következők:

 

  • Természetes személy egyidejűleg csak egy OHG-nak lehet tagja, illetve csak egy KG-nak lehet korlátlanul felelős beltagja
  • Közkereseti és betéti társaság nem lehet másik közkereseti társaságban tag, illetve betéti társaságban korlátlanul felelős beltag.
  • Kiskorú nem lehet tagja OHG-nak, továbbá nem lehet beltagja, illetve korlátlanul felelős kültagja KG-nak

 

Alapítás menete

 

A bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje - ha törvény kivételt nem tesz - a létesítő okirat aláírásától, illetve elfogadásától számított 30 nap. Ha a cég alapításához hatósági engedély szükséges, a bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje az engedély kézhezvételétől számított 15 nap. Betéti társaság alapításakor minimum egy bel- és minimum egy kültagnak kell lennie, akik a társasági szerződésben is szerepelnek. A társasági szerződésnek nincs törvény által meghatározott formája, de figyelni kell arra, hogy az üzlettársak jogait és kötelezettségeit pontosan meghatározzák, továbbá az üzletvezetés menetét, a képviseleti jogokat, a nyereség és veszteség elosztását, kiválás szabályait.

 

A tagok vagyoni hozzájárulásai

 

A betéti társaságnak (KG) fogalmi eleme a társasági vagyon, amelynek tulajdonosa maga a társaság. Ez a társasági vagyon az alapításkor, valamennyi tag által kötelezően teljesítendő vagyoni hozzájárulásokból tevődik össze. A KG alapításához törvény nem ír elő minimális tőkenagyságot. Cégbejegyzési kötelezettség van. Jelezni kell egy üzlettárs be- és kilépését, a székhely megváltozását és egyéb változásokat a bíróságnál. A vállalkozás veszteség- illetve nyereség elosztásának szabálya a társasági szerződésben szerepel, vagy pedig a befektetés nagysága határozza meg. 400 000 EUR éves forgalom felett mérlegkészítési kötelezettsége van. A tagok vagyoni hozzájárulása pénzbeli hozzájárulásból, illetve a tagok által a társaság javára szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli hozzájárulás bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog - ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelést is - lehet. A tag munkavégzésre vagy más személyes közreműködésre, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló kötelezettségvállalását nem pénzbeli hozzájárulásként figyelembe venni nem lehet. Nincs törvényi előírás arra, mikor kell a vagyoni hozzájárulást rendelkezésre bocsátani, így erről a tagok szabadon állapodhatnak meg. A társasági szerződésben azonban erről mindenképpen rendelkezni kell, mert a vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátása idejének a meghatározása kötelező minimális szerződési tartalom.

 

A nyereség felosztása és a veszteség viselése

 

Ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik, a nyereség és a veszteség a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg. Semmis az a megállapodás, amely valamely tagot a nyereségből vagy a veszteség viseléséből kizár.

 

Személyes közreműködés

 

KG-ra jellemző, hogy a tagok személyes közreműködéssel is részt vesznek a társaság tevékenységében, ez az úgynevezett személyes közreműködés egy törvény által biztosított lehetőség. Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés.

 

Üzletvezetés

 

Betéti társaság ügyvezetésére, a társasági ügyek vitelére az "üzletvezetés" kifejezést használjuk. Az üzletvezetés kizárólag a tagok egymás közötti belső viszonyában értelmezhető fogalom, ami lényegében nem jelent mást, mint

jogkört a társaság operatív vezetésére, a társaság belső ügyeiben való döntéshozatalra.

 

Képviseleti jog

 

KG esetén képviseleti (cégjegyzési) joga a beltagnak van. Főszabályként a kültag nem csak a betéti társaság üzletvezetésére, hanem képviseletére sem jogosult.  

 

A társaság és a tagok felelőssége

 

A beltagoknak korlátlan a felelősségük, a kültagok pedig csak a befektetett tőke nagységéig tartiznak felelőséggel. A társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel vagyonával. A társasági vagyont éppen ezért kötelező leétrehozni, hogy megfelelő alapot teremtsen a társaság működéséhez, hogy a társaság kötelezettségeinek fedezetéül szolgáljon. Amennyiben a társasági vagyon a követelést nem fedezi, a társaság kötelezettségeiért a beltag/ok saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. A KG beltagjainak felelőssége tehát csak mögöttes, vagyis csak akkor áll be, ha a társasági vagyon nem volt elegendő a követelés kielégítésére.

 

 

 

Ajánlatkérés


Tel: + 36 1 266 2002, + 36 1 266 2004
Mobile:
+ 36 20 444 8800
E-mail:
info@elitgroup2000.hu

 

Tartalom felhasználása
A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel. A honlap részeinek más oldalra való részbeni vagy teljes átmásolásához NEM járulunk hozzá! További információ a Szerzői jogvédelem menüpontban található!

                                              

                                            Elit Group 2000 Kft - International Business Service
                                                 Budapest - München - London - Wien - Zürich 

                                Copyright 2000-2018 - Elit Group 2000 Kft | Minden jog fenntartva 

     

Ossza meg ezt az oldalt ismerőseivel
Az Ön neve
* Az Ön e-mail címe
Célpont neve
* Célpont e-mail címe