Német cégalapítás english Német cégalapítás slovensko Német cégalapítás deutsch

Német cégalapítás:

Garancia, Szakértelem,

Diszkréció

GmbH (Korlátolt Felelősségű társaság) alapítása Ausztriában

 

A korlátolt felelősségű társaság jogi személy. A tag nem tartozik felelősséggel a társaság kötelezettségeiért, csupán a vagyoni hozzájárulásának teljesítésére kötelezett, kivéve például a tőkevesztés bizonyos eseteit, vagy a törvényben meghatározott eseteket.

 

A társaság alapítója, tagja bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy lehet. A társasági szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, és az alapítóknak alá kell írniuk. Egyszemélyes társaság esetében közjegyzői közokiratba foglalt alapító okirat szükséges, amelyre egyébként a társasági szerződés szabályai megfelelően alkalmazandók.

 

A társaság székhelyének Ausztriában kell lennie. A minimális törzstőke: 35.000 €, melyből - az alapítók választása szerint - az alapításkor elegendő 5.000 €-t a társaság rendelkezésére bocsátani. A törzsbetét minimális összege: 70 €. A törzstbetétnek legalább a felét készpénzben kell teljesíteni, a fennmaradó részt lehet egyéb, nem pénzbeli hozzájárulás (apport) formájában teljesíteni. Minden tagnak egy törzsbetéte van, amelynek legalább egynegyedét és legkevesebb 70 €-t készpénzben kell teljesíteni.

 

A társaságnak egy vagy több ügyvezetője lehet. Az ügyvezetőket az alapítók, tagok jelölik ki. Tag is választható ügyvezetőnek, tagsága idejére, vagy azon túl is. Az ügyvezető a tagok határozatával bármikor visszahívható.

 

A céget az ügyvezetők képviselik harmadik személyekkel szemben, kivéve, ha a társasági szerződés, vagy a tagok határozata máshogy nem rendelkezik. A társaság bármely üzleti tevékenységet végezhet, de vannak engedélyköteles tevékenységek is (pl. biztosítás, jelzáloghitelezés) amelyek csak külön engedéllyel gyakorolhatóak. 

 

 

Ajánlatkérés


Tel: + 36 1 266 2002, + 36 1 266 2004
Mobile: + 36 20 444 8800
E-mail: info@elitgroup2000.hu

 

Tartalom felhasználása
A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel. A honlap részeinek más oldalra való részbeni vagy teljes átmásolásához NEM járulunk hozzá! További információ a Szerzői jogvédelem menüpontban található!

                                              

                                            Elit Group 2000 Kft - International Business Service
                                                Budapest - München - London - Wien - Zürich 

                                Copyright 2000-2018 - Elit Group 2000 Kft | Minden jog fenntartva 

     

Ossza meg ezt az oldalt ismerőseivel
Az Ön neve
* Az Ön e-mail címe
Célpont neve
* Célpont e-mail címe