Warning: strpos() [function.strpos]: Offset not contained in string in /opt/share/www/e/elitgroup2000.hu/public_html/index.php on line 30

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/share/www/e/elitgroup2000.hu/public_html/index.php:30) in /opt/share/www/e/elitgroup2000.hu/public_html/index.php on line 35
Német cégalapítási formák, német cégalapítás, cégalapítás németországban
Német cégalapítás english Német cégalapítás slovensko Német cégalapítás deutsch

Német cégalapítás:

Garancia, Szakértelem,

Diszkréció

Az alapítást az illetékes cégbíróságon az első igazgatóság és felügyelő bizottság valamennyi tagjának aláírásával kell bejelenteni. A német cégalapítás a bejegyzéssel jön létre. A bejegyzés előtti ügyletekért az alapítók személyesen és egyetemlegesen felelnek. A bejegyzéshez egyebek mellett az alapszabály bemutatása és az alaptőke rendelkezésre bocsátásának igazolása szükséges. Ezen kívül az is szükséges, hogy a társaság cégneve ne legyen más cég nevével összetéveszthető, illetve egyébként ne ütközzön jogszabályi előírásokba.
A német cégalapítás alapítója lehet természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli társaság.
A részvénytársaság alapszabályát közjegyzői hitelesítéssel kell ellátni. Kötelező tartalma:
- a német cégalapítás cégneve és székhelye
- a társaság tárgya
- az alaptőke mértéke
_ a részvények jellege (névre szóló vagy bemutatóra szóló)
- a részvényfajták meghatározása
_ az igazgatóság összetétele (az igazgatósági tagok száma)
- a társaság közleményeinek közzétételi módja.
A német cégalapítás legfőbb szerve a közgyűlés, amely a társaságot érintő legfontosabb ügyekben, például az alapszabályok módosítása, felügyelő bizottság választása és visszahívása, a nyereség f elosztása stb., dönt. A közgyűlés az igazgatóságnak utasításokat nem adhat. A közgyűlést az alaptőke 5%-át képviselő kisebbség össze-
hívhatja. Az alaptőke 10%-át képező kisebbség követelheti vizsgálat lefolytatását, illetve az igazgatóság vagy a felügyelő bizottság tagjaival szembeni kártérítési igény érvényesítését.
A német cégalapítás ügyeinek vitelére és képviseletére az igazgatóság jogosult. Az igazgatóságot a felügyelő bizottság választja. Az igazgatóság tagja nem lehet felügyelő bizottsági tag. Az igazgatóság egy vagy több személyből állhat az alapszabály rendelkezései szerint. Az igazgatóság tagját a felügyelő bizottság fontos okból hívhatja vissza.
A német cégalapítás felügyelő bizottság feladata az igazgatóság megválasztása, visszahívása és ellenőrzése. Az alapszabály bizonyos ügyletek megkötését a felügyelő bizottság jóváhagyásától teheti függővé.
A közgyűlés köteles a mérleg megvizsgálására könyvvizsgálót választani.

Közkereseti társaság

A közkereseti német cégalapítás egy vagy több természetes vagy jogi személyből áll, akik egyetemlegesen és korlátlanul felelősek a társaság tartozásaiért. A német cégalapítási szerződés írásba foglalása nem kötelező. A cégnévben vagy egy tag nevének kell szerepelnie a társasági formára való utalással együtt, vagy valamennyi tag nevét
fel kell tüntetni.
Közkereseti német cégalapítás kereskedői tevékenység folytatására alapítható, amelynek általános feltétele - amennyiben nem speciális területekről, például szállítmányozás, fuvarozás, biztosítás van szó

- a legalább évi 400 ezer EUR-t elérő forgalom és egy bizonyos infrastruktúra. A közkereseti társaságot a cégjegyzékbe be kell jegyezni. A német cégalapítás nevének tartalmaznia kell legalább egy tag nevét. A közkereseti társaság alapításához egy formailag kötetlen szerződés szükséges, amely akár szóban is köthető. A társaság alapításához legalább két tag szükséges, tag lehet jogi személy is. Amennyiben` a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a
társaságban a tagok azonos részesedéssel vesznek részt, valamennyi tag képviseletre jogosult. Amennyiben a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a tagokat 4%-os elő osztalék illet meg tőkerészesedésük után. Ha erre a nyereség nem ad fedezetet, ez a százalékarány alacsonyabb is lehet. A fennmaradó nyereséget az év végén a tagok között egyenlő arányban kell felosztani, illetve a veszteség őket egyenlő arányban terheli.

Betéti német cégalapítás

A betéti német cégalapítás legalább egy tag korlátlanul felel a társaság tartozásaiért és legalább egy tag felelőssége a cégjegyzékben feltüntetett összegre korlátozott. Gyakran előfordul, hogy a korlátlanul felelős tag felelősségi, cégvezetési vagy adózási megfontolásokból egy korlátolt felelősségű német cégalapítás. A cég nevében legalább egy korlátlanul felelős tag nevének és a német cégalapítási f ormára való utalásnak szerepelnie kell. A korlátlanul felelős tagok jogosultak a cégvezetésre és a képviseletre.

Fióktelep
Az Ausztrián kívüli székhelyű korlátolt felelősségű német cégalapítások és részvénytársaságok fióktelepet alapíthatnak Ausztriában. A fióktelep cégbejegyzésre kötelezett. A cégbejegyzési kérelemhez az anyacég eredeti cégkivonatát kell mellékelni, hiteles fordításban. A fióktelep nem jogi személy, saját tőkéje nincs, tevékenységét az anyacég
nevében és kockázatára folytatja, könyvvezetési kötelezettség mellett. Ha az anyacég székhelye nem az Európai Közösség területén van, képviselőjeként egy állandó ausztriai tartózkodási hellyel rendelkező személet kell megjelölni.

Kereskedelmi képviselet

A kereskedelmi képviselet nem önálló vállalkozási forma, feladata üzleti információk gyűjtése a külföldi anyacég számára, üzleti tevékenységet nem folytathat.

KÜLFÖLDIEK
Ingatlan tulajdonjogának, illetve az ingatlannal kapcsolatos egyéb jogoknak (például haszonélvezeti jog) a megszerzése az Európai Unióban honos természetes személyek és német cégalapítások részére korlátozásmentes. Ez ugyan nincs egy meghatározott törvényben rögzítve, de az egyes alapjogokkal kapcsolatos EU-s szabályokból következik.

Az Európai Unióban nem honos természetes személyek és jogi személyek ingatlanszerzése engedélyköteles. Konkrétan engedélyköteles az ingatlannal kapcsolatos tulajdonjog, haszonélvezeti jog, építési jog megszerzése, illetve bizonyos tartományokban az olyan német cégalapításokban való részesedésszerzés is, amelyeknek ingatlanvagyona van. Az ingatlanszerzés konkrét feltételei az egyes tartományokban eltérőek, ezeket helyi jogszabályok tartalmazzák. Az
engedély megszerzése az ingatlanra vonatkozó szerződés érvényességi feltétele. A német cégalapítási engedély iránti kérelem tartalmát és az engedélyezési eljárást az egyes tartományok helyi szabályai határozzák meg.
Ossza meg ezt az oldalt ismerőseivel
Az Ön neve
* Az Ön e-mail címe
Célpont neve
* Célpont e-mail címe