Warning: strpos() [function.strpos]: Offset not contained in string in /opt/share/www/e/elitgroup2000.hu/public_html/index.php on line 30

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/share/www/e/elitgroup2000.hu/public_html/index.php:30) in /opt/share/www/e/elitgroup2000.hu/public_html/index.php on line 35
Bt alapítás, cégalapítás, Cégalapítás,
Német cégalapítás english Német cégalapítás slovensko Német cégalapítás deutsch

Német cégalapítás:

Garancia, Szakértelem,

Diszkréció

 

Betéti Társaság legfontosabb szabályai

 

A betéti társaság alapításához legalább két tag szükséges. Legalább egy tagnak, (beltag) a felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban nem felel. Ez azt jelenti, hogy a beltag a saját vagyonával is felel a társaság kötelezettségeiért. A társaságnak egy cégnevet kell kitalálni, amelyben a betéti társaság elnevezést - vagy annak "bt." rövidítését - fel kell tüntetni.

 

A Bt alapítás is ügyvéd közreműködését igényel. A Bt társasági szerződését célszerű szerződésminta használatával elkészíteni, de ez nem feltétel. Természetesen itt szükség van valamennyi tag aláírására, és a személyes találkozásra, azonban az okiratszerkesztés gyors, a cégbejegyzési eljárás igen egyszerű.


A Bt tevékenységi körei

 

A társasági szerződésben elegendő csupán a Bt. fő tevékenységi körét feltüntetni, ám ezen túlmenően egyéb tevékenységi körök is szerződésbe foglalhatók. A betéti társaság ezeken túlmenően is folytathat minden olyan tevékenységet, amely nem tilos, illetve nem korlátozott (pl. engedélyköteles).

 

A Bt induló vagyona

 

A Bt-nél nincs minimális alapító tőke. Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben megállapított összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni hozzájárulását a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza, azonban tagsági jogviszonyát felmondhatja. Ha a társasági tag a társasági vogviszonyát felmondja a társaság a vgyoni hozzájálulásának ellenértékét köteles részére kifizetni.


A betéti társaságnak állhat kizárólag nem pénzbeli betétből a vagyona (pl. egy autó, számítógép vagy más ingóság), de apportálható követelés is.

 

Hogyan történik az eredményből való részesedés?

 

Főszabály szerint a nyereség és a veszteség a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg, de a társasági szerződésben eltérően is meg lehet állapodni. Nem fordulhat elő azonban az, hogy valamely tagot a nyereségből vagy a veszteség viseléséből kizárjanak.

 

A Bt képviseletre jogosult tagjai

 

Hacsak a tagok másképp nem rendelkeznek a társaság üzletvezetésére a társaság beltagja jogosult. Az üzletvezetésre jogosult tag a másik ilyen tag tervezett intézkedése ellen tiltakozhat, az intézkedésekhez a társaság legfőbb szervének, a tagok gyűlésének a határozata szükséges. A Bt kültagja is lehet képviselő, ha a társasági szerződés erre felhatalmazza, vagy ha a társaságnak átmenetileg nincs beltagja.

 

A betéti társaság működése

 

A tagok gyűlésén valamennyi tag személyesen vesz részt. A tagok gyűlése határoz a Bt mindazon ügyében, amelyet törvény vagy a társasági szerződés a tagok gyűlése hatáskörébe utal, illetve, amely nem tartozik a társaság szokásos üzleti tevékenységébe. Az üzletvezetés körébe tartozó kérdésekről való döntés az üzletvezető(k) jogköre. A tagok gyűlésén a határozathozatal során valamennyi tagnak azonos mértékű szavazata van. A társasági szerződés ettől eltérően rendelkezhet, de legalább egy szavazat minden tagot megillet. A tagok gyűlése egyszerű szótöbbséggel határoz, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében a gazdasági társaságokról szóló törvény háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő.

Valamennyi tag egyhangú szavazatával meghozott határozat kell a társasági szerződés módosításához, valamint a társaság szokásos üzleti tevékenységébe nem tartozó ügyekben hozandó döntéshez. A társasági szerződés módosítását valamennyi tagnak alá kell írnia.

 

Felelősségi szabályok

 

A társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel a saját vagyonával. Amennyiben a társasági vagyon nem elegendő, a társaság kötelezettségeiért a beltag(ok) saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. Betéti társaságba történő belépéskor, a belépő tag felel mindazon társasági közelezettségekért, amely a belépése előtt 5 éven belül keletkezett. Ugyan így felel a kilépő tagi további 5 évig a tagsági jogviszonya alatt keletkezett kötelezettségekért. a társaság kötelezettségeiért. A társaságtól megváló tag - tagsági jogviszonya megszűnésétől számított öt évig - a többi taggal azonos módon felel a társaság olyan tartozásáért, amely tagsági jogviszonya megszűnése előtt keletkezett.

 

A betéti társasági tagság megszűnése

 

Megszűnik a tagsági jogviszony ha a tag a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulását a cég felhívása ellenére nem teljesítette, vagy ha ebben a tagok közösen megegyeztek. Megszűnhet a tag kizárásával (két tag esetén nem lehet kizárni a tagot, és fontos tudni, hogy a kizárásról bíróság határozhat csak), rendes vagy azonnali hatályú felmondással, a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével, illetve ha a tagság fenntartása jogszabályba ütközik.

A társaságtól megváló tag követelését - eltérő megállapodás hiányában - a tagsági jogviszony megszűnésétől számított három hónapon belül pénzben kell kifizetni.

Ha a társaságból valamennyi beltag kiválik, a társaság megszűnik, kivéve, ha az utolsó beltag kiválásától számított hat hónapon belül új beltag belépését a cégbírósághoz bejelentik. Ha a társaságból valamennyi kültag kiválik, a társaság megszűnik, kivéve, ha az utolsó kültag kiválásától számított hat hónapon belül új kültag belépését a cégbírósághoz bejelentik. A tagok elhatározhatják azt is, hogy a továbbiakban közkereseti társaságként működnek tovább.

 

A betéti társaság megszűnése

 

A jogutód nélküli megszűnés, valamint a társaság átalakulásának elhatározásához a tagok gyűlésének háromnegyedes határozata szükséges. A végelszámolás egyszerűsített módon lefolyatható, ha a társaság a végelszámolás megindításától számított harminc napon belül tartozásait kiegyenlíti. Ebben az esetben a cégbíróság a társaságot törli a cégjegyzékből. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont - a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani a társaság tagjai között.

Mennyi időt vesz igénybe a bejegyzési eljárás?

 

Föszabály szerint egy óra alatt jegyzi be a bíróság a céget. A benyújtásnak előfeltétele azonban, hogy az illeték és közzétételi díj átutalással megfizesre kerüljön és az erről szóló igazolások visszaérkezzenek irodánkba, valamint az alapítási okiratokat aláírják a tagok. 

 

A Bt alapítása során a költségek elszámolhatók?

 

Természetesen valamennyi költség számlákkal illetve egyéb számviteli bizonylatokkal a cégben elszámolható.

 

Miért érdemes az Elit Group 2000 Kft-t választania a cégbejegyzési eljáráshoz?


Mert évtizedes tapasztalattal rendelkezünk a cégjog területén. Amennyiben az Elit Group 2000 Kft folytatja le az Ön cégalapítási eljárását, a cégeljárások tekintetében bejegyzési garanciát vállalunk. Nálunk nem merülnek fel váratlan és előre nem kalkulált költségek, és nem kell tartani attól, hogy a bíróság elutasítja a kérelmet. Sajnos az interneten egyre több megbízhatatlan cégalapítással foglalkozó vállalkozás működik, amely igen nagy kárt okoz a gyanútlan vállalkozónak.


Betéti társaság alapításával, vagy más társasági formák alapításával forduljon irodánkhoz bizalommal!

 


Ajánlatkérés

 

Tel: + 36 1 266 2002, + 36 1 266 2004
Fax: + 36 1 266 3003
Mobile: + 36 20 444 8800
E-mail: info@elitgroup2000.hu

 

Tartalom felhasználása
A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel. A honlap részeinek más oldalra való részbeni vagy teljes átmásolásához NEM járulunk hozzá! További információ a Szerzői jogvédelem menüpontban található!

                                              

                                            Elit Group 2000 Kft - International Business Service 
                                                 Budapest - München - London - Wien - Zürich 

                                 Copyright 2000-2018 - Elit Group 2000 Kft | Minden jog fenntartva 

Ossza meg ezt az oldalt ismerőseivel
Az Ön neve
* Az Ön e-mail címe
Célpont neve
* Célpont e-mail címe