Warning: strpos() [function.strpos]: Offset not contained in string in /opt/share/www/e/elitgroup2000.hu/public_html/index.php on line 30

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/share/www/e/elitgroup2000.hu/public_html/index.php:30) in /opt/share/www/e/elitgroup2000.hu/public_html/index.php on line 35
Adóregisztrációs eljárás Bt, Kft és Zrt ügyében
Német cégalapítás english Német cégalapítás slovensko Német cégalapítás deutsch

Német cégalapítás:

Garancia, Szakértelem,

Diszkréció

Adóregisztrációs eljárás - Bt, Kft, Zrt alapításkor

A társaság bejegyzési kérelmének bírósághoz való megérkezésével egyidejüleg, a NAV is értesül a bejegyzési kérelemről. Mivel a bejegyzésenek egyik konstitutív eleme, az adószám NAV által való megállapítása, a cégbíróság az adószám megállapításáig a bejegyzési eljárást nem folytatja le. A NAV-nak főszabály szerint 1 napon belül meg kell állapítani, hogy adószám kiadásának feltételei fennállnak-e, vagy sem. Indokolt esetben, legkésöbb 8 napon belül kell meghoznia határozatát az adószám ügyében. Amíg a NAV az adószám ügyében nem hozott döntést, addig a Cégbíróság a bejegyzési eljárást nem folytatja le. Pozitív határozat esetén a NAV értesíti a cégbíróságot az adószám kiadásáról, és a cégbíróság a bejegyzési eljárást az értesítést követő munkanapon lefolytatja, a társaságot bejegyzi a cégbíróság közhiteles nyilvántartásba.   

Újonnan létrejövő cég adószámának kiadása és ezáltal az új cég bejegyzésének, az alábbi esetekben lehet akadálya: 
  • ha az új cég vezető tisztségviselője, képviseletre jogosult tagja, vagy korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, vagy részvényese
  • olyan másik cégben volt korábban, vagy jelenleg is vezető tisztségviselő, vagy tag, amely a NAV-nál 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 15 millió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében pedig 30 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik, vagy
  • az új cég megalapítása iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a NAV-nál 15 millió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 30 millió forintot meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg, vagy
  • adószámát a NAV a jelen cégalapítás iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül felfüggesztette, vagy jogerősen törölte, és ez a vezető tisztségviselői, vagy tagi jogviszony az adószám törlését kimondó jogerős határozat meghozatalának napján, vagy azt követően bármelyik nap fennállt, vagy
  • saját maga rendelkezik a NAV-nál 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 15 millió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében pedig 30 millió forintot meghaladó adótartozással.
Ha az adóhatóság az adószám kiadását, és ezzel a cégbejegyzést megtagadja a fenti okok miatt, akkor még mindig lehet kimentési kérelmet előterjeszteni. Ennek során azt kell bizonyítani, hogy 
  • az adószám megállapításának megtagadására okot adó tartozást azért nem tudta kiegyenlíteni, mert az általa kiadott számla ellenértékét egy vagy több vevő, illetőleg megrendelő részben vagy egészben nem egyenlítette ki (vagyis körbetartozás áll fenn, az adott cégnek sem fizettek, és ezért vált ő is fizetésképtelenné), és ez a számla az adótartozás összegét eléri, vagy meghaladja, valamint, hogy
  • az adós úgy járt el a behajtás érdekében, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható.

Ajánlatkérés


Tel: + 36 1 266 2002, + 36 1 266 2004
Mobile: + 36 20 444 8800
E-mail: info@elitgroup2000.hu

 

Tartalom felhasználása 
A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel. A honlap részeinek más oldalra való részbeni vagy teljes átmásolásához NEM járulunk hozzá! További információ a Szerzői jogvédelem menüpontban található!

                                              

                                                         Elit Group 2000 Kft - International Business Service 
                                                             Budapest - München - London - Wien - Zürich 

                                            Copyright 2000-2018 - Elit Group 2000 Kft | Minden jog fenntartva 


Ossza meg ezt az oldalt ismerőseivel
Az Ön neve
* Az Ön e-mail címe
Célpont neve
* Célpont e-mail címe